Lokalne volitve 2018


Moje ime je Andrej Trček. Po izobrazbi sem diplomirani pravnik in magister prava. Zaposlen sem v Javnem zavodu Radiotelevizije Slovenija, kjer opravljam delo pravnika. V prostem času se ukvarjam s fotografijo, računalništvom in pohodništvom. Prepotoval sem že številne države in spoznal veliko zanimivih ljudi, vedno pa sem se rad vrnil v svoje rodno mesto - Ljubljano. Mesto v katerem sem preživel otroštvo, v katerem sem doštudiral in v katerem sem si ustvaril družino. Naše mesto je v preteklih letih doživelo prepotrebno prenovo, mestne ulice so zaživele, pozitiven razvoj pa je potrebno nadaljevati s svežimi idejami, ki bodo mestni utrip ponesle tudi izven njenega centra. Menim, da lahko k razvoju mesta s svojim znanjem in idejami prispevam tudi sam, zato kandidiram za člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in člana Sveta Četrtne skupnosti Golovec.

Zavzemali se bomo za
 1. Učinkovito sodelovanje lokalne skupnosti z Vlado Republike Slovenije.
 2. Transparentno delovanje in transparentno porabo finančnih sredstev.
 3. Večjo vlogo četrtnih skupnosti.
 4. Šport za vse generacije.
 5. Sorazmeren razvoj celotne Ljubljane in učinkovito pridobivanje nacionalnih in EU sredstev.
 6. Gradnjo novih neprofitnih stanovanj ter obnovo, gradnjo in razširitev zdravstvenih domov.
 7. Posodobitev celotne prometne infrastrukture.
 8. Povišanje proračunskih sredstev za počitniško varstvo otrok ter subvecioniranje delovnih zvezkov za osnovnošolce ljubljanskih osnovnih šol.
 9. Deinstitucionalizacije z odpiranjem novih dnevnih centrov za različne starostne skupine ter več medgeneracijskega sodelovanja na vseh področjih.
 10. Sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

Kot član Sveta Četrtne skupnosti Golovec se bom zavzemal za ureditev prometne infrastrukture ter igradnjo novih pohodniških in kolesarskih poti. Podpiral bom investicije, ki bodo občanom omogočile boljšo kvaliteto življenja, in se zavzemal za njihovo učinkovito izrabo ter redno vzdrževanje. V nadaljevanju predstavljam projekte, za katere se bom zavzemal v primeru izvolitve za člana Sveta ČS Golovec, in težave, s katerimi se soočamo v četrtni skupnosti (fotografije).

Prometna infrastruktura
 1. Prenova Litijske ceste, Hruševske ceste, Poti na Breje in Trpinčeve ulice.
 2. Podaljšanje Hruševske ceste do Dobrunjske ceste.
 3. Postavitev hitrostnih ovir na Pesarski cesti.
 4. Sanacija Litijske ceste od Kajuhove ulice do Parmske ceste.
 5. Razširitev ceste do Bizoviškega pokopališča.
 6. Odstranitev reklamnih panojev ob Litijski cesti.
 7. Ureditev dveh prehodov za pešce na Litijski cesti med Pesarsko cesto in Hrušico.
 8. Zaris talnih oznak za bližino šole.
 9. Postavitev nadstreška pri LPP postajališču Bizovik.
Investicije
 1. Izgradnja večnamenskega objekta Golovec.
 2. Doživljajski most preko Ljubljanice in ureditev njenih obrežij.
 3. Izgradnja mrliške vežice v Bizoviku in prenova mrliške vežice v Štepanji vasi.
 4. Sanacija zadružnega doma v Bizoviku.
 5. Izgradnja ambulante splošne medicine v Štepanjskem naselju ali Bizoviku.
Parkirišča
 1. Asfaltiranje dodatnih parkirnih mest ob Parmovi cesti in izgradnja vhoda s parkirišč ob Parmovi cesti na pokopališče v Štepanji vasi.
 2. Ureditev parkiranja na Steletovi ulici in Štepanjskem nabrežju.
 3. Odvoz neregistriranih vozil s parkirišč.
Pohodniške in kolesarske poti
 1. Vzpostavitev pohodniških poti po Golovcu, postavitev tabel ob poteh in informacijske table pri postajališču LPP Emona.
 2. Asfaltiranje poti ob Ljubljanici pri Domu starejših občanov in postavitev svetilk.
 3. Postavitev BICIKELJ postaj v Hrušici in Bizoviku.
Vzdrževanje
 1. Sanacija polomljenih klopi in betonskih korit v Štepanjskem naselju.
 2. Sanacija Bizoviškega potoka.
 3. Redno čiščenje in odvoz listja na Pesarski in Parmski cesti ter športnih igriščih.
 4. Redno vzdrževanje zelenic v Štepanjskem naselju ter brežin Grubarjevega prekopa in Ljubljanice.
Kultura in šport
 1. Postavitev ulične galerije pri podhodu pod Litijsko cesto v Štepanjskem naselju.
 2. Postavitev muzeja peric v Bizovku in njegova vključitev v turistično ponudbo Ljubljane.
 3. Postavitev sodobne interaktivne spletne strani in začetek izdajanja glasila ČŠ Golovec.
 4. Organizacija tekaške prireditve za odrasle (10km) in otroke (2km).
 5. Organizacija Božičnega bazarja v Štepanjskem naselju.
Invalidi
 1. Izgradnja dostopa za invalide do LPP Emona.
 2. Ureditev dostopa za invalide v Pošto Štepanjsko naselje.
 3. Označitev dodatnih parkirnih mest za invalide na parkiriščih v Štepanjskem naselju.
Sporočite nam svoje predloge!
Sodelujte pri oblikovanju našega mesta.
Vaše ime
Vaš predlog
Andrej Trček Kandidat za člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in člana Sveta Četrtne skupnosti Golovec.